Suomalaisia kouluja varten presidentti Martti Ahtisaari on lanseerannut Ahtisaari-päivät, koska haluaa rauhanvälitystyön osaksi jokaisen nuoren arkea. Päiviä vietetään marraskuussa.

TAULULLA

Tasa-arvoisen koulutuksen puolustaja

Olen ammatistani ylpeä. Näin sanoo 80 vuotta täyttävä presidentti Martti Ahtisaari, joka valmistui kansakoulunopettajaksi Oulun opettajakorkeakoulusta vuonna 1959.

Maija-Leena Nissilä teksti / Tomas Whitehouse kuva / Opettaja 12/2017

Presidentti Martti Ahtisaari haastaa kaikki suomalaiset pitämään huolta, että koulutuksen rahoitus pysyy riittävänä.

– Ilman kunnollisia edellytyksiä koulutuksen laatu ei säily.

Ahtisaari kiittää suomalaisia opettajia siitä, että lapset ja nuoret menestyvät kansainvälisissä vertailuissa.

– Meillä on erinomaiset opettajat.

Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 2008 palkittu Ahtisaari painottaa kansainvälisillä foorumeilla kerta toisensa jälkeen tyttöjen ja naisten kouluttamisen tärkeyttä. Hän jopa pohtii, voisiko kansainvälisen koulutusavun ehtona olla, että maat harjoittavat tasa-arvoista politiikkaa.

Ahtisaari toimi opettajana vain yhden vuoden. Ensikosketus kansainvälisiin tehtäviin oli kolmivuotinen pesti Pakistaniin.

– Opin siellä ruotsalaisten toimijoiden kanssa erinomaisen ruotsin kielen taidon ja olen siitä kiitollinen. Olen yhä ruotsin kielen ja opetuksen puolustaja.

Pisimpään Ahtisaari työskenteli Afrikassa ja siellä erityisesti Namibiassa. Ahtisaari toimi YK:n Namibia-valtuutettuna ja siirtymävaiheen tukiryhmän johtajana ennen maan itsenäistymistä 1990. Ahtisaari ja rouva Eeva Ahtisaari saivat Namibian kunniakansalaisuuden 1992.

– Minun oli helppo toimia Namibiassa, koska suomalaiset lähetystyöntekijät olivat tehneet siellä niin hyvää työtä. Lähetystyöntekijöiltä namibialaiset oppivat koulutuksen ja yhteiskunnallisten käyttäytymisnormien merkityksen. Namibia onkin pärjännyt hyvin Mo Ibrahimin hyvän hallinnon indeksissä, ja se on nyt viides Afrikan 54 maasta.

OAJ muisti 80-vuotisjuhlaansa 23. kesäkuuta viettävää presidentti Ahtisaarta lahjoittamalla Namibian Martti Ahtisaari -koululle ylimääräisenä avustuksena 8 000 euroa.

– Paremmin ei syntymäpäivääni voi muistaa, sillä Namibiassa hyvän koulutuksen jano on valtava.

Suomalaisten kielitaidon kaventuminen huolettaa Martti Ahtisaarta. Lisäksi häntä harmittaa, ettei Suomi hyödynnä maahanmuuttajien kielitaitoa. Ahtisaari haluaisi Suomen noudattavan Kanadan esimerkkiä ja pohtivan, millaisia maahanmuuttajia kansakunta tarvitsee.

Presidentti toivoisi Suomelta myös enemmän halukkuutta perheiden yhdistämiseen.

– Perheen merkitys on monissa kulttuureissa vielä suurempi kuin meillä. Parempi olisi ottaa Suomeen vähemmän yksittäisiä ihmisiä ja sen sijaan lisätä perheiden yhdistämistä, jotta lapset saisivat kasvaa vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa.


Opettajat voivat ladata materiaalia yläkoulun ja lukion oppitunneille Ahtisaari-päivien nettisivuilta ahtisaaripaivat.fi -> Opetusmateriaalit