PUHEENJOHTAJA

Opetusalaa parannetaan pala kerrallaan

Olli Luukkainen teksti / Opettaja 12/2017

Monella opetusalan työntekijällä on taas rankka lukuvuosi takana tai loppusuoralla. Työtä ovat varjostaneet rajut resurssileikkaukset, jotka ovat lisänneet opettajien ja rehtoreiden sekä muiden esimiesten työkuormaa.

Monessa kunnassa on suurennettu päiväkoti- ja oppilasryhmiä, vähennetty lähiopetusta, siirretty tunteja verkkoon ja lykätty rakennusten korjauspäätöksiä hamaan tulevaisuuteen. Takana on jo kuusi kasvatuksen ja koulutuksen laihaa vuotta. Se näkyy väistämättä jokaisen työssä.

Heikennysten rinnalla on kasvatus- ja opetusalalla saatu keväällä eteenpäin paljon myönteisiäkin asioita. Nyt muun muassa työaikaa uudistetaan, opettajankoulutusta kehitetään ja koulutukseen suunnataan uusia voimavaroja. OAJ:n jäseniä palvelee myös uusi urapalvelu. Tämä kaikki on saatu aikaan kovalla työllä, jota OAJ on tehnyt jäsentensä hyväksi. Monet saavutuksista näkyvät opetusalan arjessa tulevina vuosina.

OAJ:n yksi keskeinen tavoite tälle keväälle oli saada hallituksen puoliväliriihessä uusia panostuksia sekä kohdennettuja korjaustoimia kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen rahoitukseen. Opetusalan tavoitteiden mukaisesti hallitus päättikin satsata esimerkiksi perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, tutkimukseen sekä varhaiskasvatuksen laadun vahvistamiseen ja osallistumisasteen nostamiseen. Vaikka tekemistä vielä riittää, voimme olla tyytyväisiä siihen, että koulutuksen rahoituksen suunta on muuttunut. Tällä tiellä on syytä jatkaa.

Kevään kuntavaalien alla puhuttiin kasvatuksesta ja koulutuksesta enemmän kuin koskaan. OAJ vauhditti keskustelua omalla viestinnällään sekä tapaamisilla eduskuntaryhmien kanssa ja antamalla aineistoa ehdokkaiden käyttöön. Onkin valtavan hienoa, että kunnanvaltuustoihin valittiin yli 700 OAJ:n jäsentä. Lisäksi monet kasvatus- ja koulutusteemoilla kampanjoineet ehdokkaat saivat runsaasti kannattajia taakseen. Suurissa kaupungeissa jopa 14 prosenttia uusista valtuutetuista on opettajia. Tästä upeasta tuloksesta voimme kaikki olla ylpeitä. Kunnissa tarvitaan opetusalan osaamista.

Työaikajärjestelmän uudistaminen on ollut pitkään OAJ:n iso edunvalvonnallinen tavoite. Opettajan työ on murroksessa, eikä nykyinen opetusvelvollisuuteen perustuva työaikamalli vastaa enää työn vaatimuksia. Pitkien neuvottelujen tuloksena päästään ammatillisten opettajien vuosityöaikakokeilu aloittamaan elokuussa. Tavoitteena on ulottaa kokeilu lähivuosina myös peruskouluun ja lukioon.

OAJ on määrätietoisesti pitänyt esillä opettajien lomautusten haitallisuutta. Työ on tuottanut tulosta, sillä lomautuskuntien määrä on vähentynyt muutaman vuoden takaisesta lähes kolmestakymmenestä viime vuoden viiteen.

Palkansaajia on viime vuosina uhattu monilla heikennyksillä, jotka toteutuessaan olisivat kirpaisseet erityisesti työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevia. OAJ on osana JUKOa ja Akavaa torjunut heikennyksiä, tuonut ratkaisukeskeisesti keskusteluun vähemmän haitallisia malleja ja hakenut kompromisseja. Suurin näistä on kilpailukykysopimus, jonka avulla saimme torpattua vielä suuremmat ja epäoikeudenmukaisemmat huononnukset. Veroratkaisuilla on pystytty kompensoimaan lomarahaleikkausten vaikutusta koko vuoden ansiotasoon.

Työtä edunvalvonnassa riittää jälleen kesän päätyttyä. Mutta nyt on levon aika! Oikein antoisaa ja virkistävää kesää!

Olli Luukkainen
olli.luukkainen@oaj.fi
Twitterissä @OlliLuukkainen