Anne Laatikainen ja Antti Ikonen kehottavat kaikkia rehtoreita suunnittelemaan ja seuraamaan työaikaansa.

Rehtori tarvitsee työparin

Rehtorille kesäkuu on täyttä työtä. Vuosittaista työmäärää helpottaisi, jos keskikokoiseenkin kouluun voitaisiin palkata apulaisrehtori.

Maija-Leena Nissilä teksti / Hanna-Kaisa Hämäläinen ja Sampo Korhonen kuvat / Opettaja 12/2017

Kun suvivirsi on laulettu, on rehtorilla aikaa hallinnollisiin tehtäviin. Kesäkuussa työpöydällä odottaa muun muassa iso kasa työsopimuksia. Esimerkiksi Jyväskylässä rehtori naputtelee tietojärjestelmiin lyhyidenkin sijaisuuksien työsopimukset.

Hämeenlinnalaisen Iittalan yhtenäiskoulun rehtorille Anne Laatikaisen kesäkuu on seuraavan lukuvuoden ja veso-päivien suunnittelua, lukujärjestysten tekoa, kuljetuslistoja, virkahaastatteluja, rehtorikokouksia, oppilashuollollisia palavereja ja täydennyskouluttautumista.

Laatikainen aloittaa uuden lukuvuoden suunnittelun maaliskuussa ja yrittää saada lukujärjestykset opettajien kommentoitaviksi toukokuun puoliväliin mennessä.

Jyväskylän Kuokkalan yhtenäiskoulun rehtorin Seppo Pulkkisen suunnittelutyötä vaikeuttaa resurssipäätösten viivästyminen ja siirtyminen yhä lähemmäksi lukuvuoden loppua. Yhtenäiskoulussa tärkeiden kaksoiskelpoisten opettajien rekrytoinnit vaikuttavat eniten työjärjestysten laadintaan.

– Resurssit ovat tärkeimmät palikat, sillä ne määrittävät täysin opetusryhmien määrät, niiden koot ja käytettävissä olevat henkilöt. Varsinainen työjärjestys saadaan kokoon juhannukseen mennessä yhteistyössä apulaisrehtorin kanssa.

Seppo Pulkkinen kutsuu rehtoreita Road Show -koulutukseen Laukaan Peurunkaan syyskuussa.
 

Työtehtävien kasvanut määrä, stressaava työ sekä pedagogiselle johtamiselle jäävän ajan vähyys ovat Suomen Rehtoreiden SUREn toukokuisen rehtoribarometrin mukaan työn nurjia puolia. Resursseja edellyttää myös uusien opettajien perehdytys.

Perehdyttäminen on meillä selvästi heikompaa kuin esimerkiksi Japanissa, jossa uudet opettajat osallistuvat ensimmäisinä kolmena työvuotenaan täydennyskoulutukseen 1–3 päivää kuukaudessa. Lisäksi heillä on ohjaava opettaja, jonka ohjaustyön ajaksi on mahdollista palkata sijainen.

– Uusi opetussuunnitelma korostaa opettajien yhteistyötä, niinpä perehdytystä voisi toteuttaa tässä hengessä. Jos uusi ja kokeneempi opettaja muodostavat työparin, kohtaavat uudet opit ja kokemus. Kumpikin saisi tukea työhönsä, SUREn koulutuspoliittinen vastaava Laatikainen pohtii.

Iittalan yhtenäiskoulussa uudelle opettajalle nimetään työpari rinnakkaisluokan opettajasta tai samaa ainetta opettavasta kollegasta. Työpari kertoo koulun toimintakulttuurin ja käytänteet, ja häneltä voi kysyä tarvittaessa apua. Hämeenlinnassa myös järjestetään uusille työntekijöille perehdytysiltapäivä.

Jyväskylässä kaupunki ja OAJ järjestävät koulutusta uusille opettajille.

– Opettajien ja rehtoreiden vertaisryhmämentorointia on tehty pitkään. Omassa koulussani on mentoriopettajia, jotka perehdyttävät uudet opettajat ja toimivat tukena ensimmäisen lukuvuoden, Seppo Pulkkinen kertoo.

Suuriin kouluihin virka-apulaisrehtori, pienempiin apulaisrehtori ja kaikille rehtoreille koulusihteeripalvelut. Nämä ovat keinoja pitää rehtorin työmäärä kohtuullisena ja antaa aikaa työyhteisön johtamiseen.

– Rutiinitehtäviin menee kohtuuttomasti työaikaa, Anne Laatikainen pahoittelee.

– Jyväskyläläinen koulusihteerin ja rehtorin tehtävien yhdistelmä ei toivottavasti leviä muualle Suomeen, Pulkkinen sanoo.

Kaikille rehtoreille on määrätty samat tehtävät riippumatta siitä, minkälainen resurssi heillä on niiden hoitamiseen. Suurin osa rehtoreista myös opettaa.

Rehtorille olisi turvattava mahdollisuus keskittyä varsinaiseen johtamistyöhönsä. Iso koulu tarvitsee hallinnollista apua enemmän kuin pieni.

SUREn puheenjohtajan, Joensuun Rantakylän koulun rehtorin Antti Ikosen mukaan koulu on muutoksessa, ja se tarkoittaa suurta tarvetta pedagogiselle johtamiselle.

– Muuttuva koulu tarvitsee selvästi aiempaa enemmän aikaa esimiestyölle sekä yksilö- ja ryhmäkeskusteluille, Ikonen sanoo.

Hänen mielestään apulaisrehtoreiden rekrytoinnista olisi saatava nykyistä sitovammat määräykset turvaamaan isojen työyhteisöjen toimintaa. OAJ:n mukaan apulaisrehtoreita pitäisi voida palkata jo noin 400 oppilaan ja sitä suurempiin kouluihin.

Oppilaitoksen esimiestehtäviin orientoivia kursseja on järjestetty jo pitkään eri puolilla Suomea. Näiden koulutusten järjestäjät tekevät yhteistyötä, ja johtamiseen liittyviä koulutustarpeita käsitellään myös osana hallituksen kärkihanketta ja opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa.

– Erityisen tärkeää on, että rehtorin kelpoisuuden edellyttämää koulutusta on tarjolla kohtuuhintaan. Haluamme, että rehtorin virkoihin on jatkossakin paljon hyviä hakijoita, siksi koulutus ei saa olla kallista tai vaikeasti hankittavaa, Ikonen sanoo.

Koulutuksen ohella rehtorit tarvitsevat mahdollisuuksia tavata kollegojaan. Näihin molempiin tarpeisiin vastaa Road Show, valtakunnallinen koulutusmalli, johon sisältöjä tuottavat niin OAJ, SURE, Opsia, Opetushallitus, Kuntaliitto kuin aluehallintovirastotkin.

Seppo Pulkkinen on järjestämässä Länsi- ja Sisä-Suomen avi-alueen ensimmäistä Road Show’ta Laukaan Peurungassa syyskuussa.

– Tavoitteena on, että Road Show -tilaisuudet lisäävät koulutuspolitiikan yhdenvertaista ja tehokasta toteutumista eri puolilla Suomea. Road Show tukee johtajuuden kasvua, ja koulutuspäivät luovat edellytykset yhdessä tekemiselle ja hyvien käytäntöjen levittämiselle, Pulkkinen esittelee.

Virkaehtosopimus velvoittaa rehtorit työajan suunnitteluun ja seurantaan. SUREn, OAJ:n ja ruotsinkielisten opettajien FSL:n yhteisen selvityksen mukaan vasta puolet rehtoreista on tehnyt työaikasuunnitelman.

Seppo Pulkkinen kiittää Jyväskylässä työajan seurantaan käytettyä mallia selkeäksi. Tasoitusvapaiden pitäminen on kuitenkin hankalaa.

Rehtorin työmäärä vaihtelee kausittain, joten on tärkeää, että ruuhkahuippuina syntyneen ylityön voi pitää vapaana myöhemmin. Monessa kunnassa tasoitusvapaiden pitämistä hankaloittaa se, ettei työnantaja anna pitää niitä kokonaisina päivinä.

Anne Laatikainen käyttää tasoitusvapaata tekemällä lyhemmän päivän silloin tällöin. Hän pystyy myös ottamaan kesällä ylitöitä takaisin.
 

Kolme ehdotusta rehtorin taakan keventämiseksi oaj.fi/uutiset -> Rehtoreiden voimat loppuvat - mikä neuvoksi?

Suunnitteluopas opetusalan työajoista ja palkkauksesta oaj.fi -> Jäsensivut