Opinto-ohjaaja Arja Pesonen seuraa Taitaja-kisoja yhdessä oppilaidensa Salla Mörskyn ja Suvi Sarrolan kanssa.

TAULULLA

Taitajilta kipinää tulevaan

Ammatinvalinnassa auttaa se, että nuori pääsee tutustumaan työelämään, opinto-ohjaaja Arja Pesonen sanoo. Hän vei ryhmän kahdeksasluokkalaisia seuraamaan ammattitaidon SM-kisoja.

Arja Krank teksti / Annika Rauhala kuva / Opettaja 10/2017

Ammattioppilaitoksessa opiskelevalla nuorella on edessään yhä suurempia vaatimuksia, kun tämänvuotisen rahoitusleikkauksen vaikutukset alkavat näkyä opetuksessa.

– Nuorelta odotetaan muun muassa sopeutumista työelämän nopeisiinkin muutoksiin, kielitaitoa, sosiaalisuutta ja tiimityöskentelytaitoja. Miten näihin tavoitteisiin päästään, jos ammattiopintojen lähiopetusta karsitaan edelleen, helsinkiläisen Malmin peruskoulun opinto-ohjaaja Arja Pesonen ihmettelee.

Opinto-ohjaaja uskoo, että osa nuorista pärjää kyllä, mutta sitten on se joukko, jonka selviytyminen mietityttää.

– Oma asenne ja kiinnostus ammattialaa kohtaan merkitsevät lopulta eniten. Kun nämä säilyvät ja vahvistuvat opintojen edetessä, ­opiskelu pysyy mielekkäänä.

Pesonen on keskustellut ammattikoulutuksen tilanteesta ja tulevaisuudesta ammatillisten opettajien kanssa. Opinto-ohjaajat ovat miettineet asiaa myös n omissa koulutuksissaan.

– Olemme pohtineet, lähetetäänkö nuoret työssäoppimisjaksoille nyt liian kevyin perustiedoin, jos resursseja riittävään lähiopetukseen ei ole. Toisaalta, onko työnantajilla aikaa ja voimavaroja perehdyttää nuorta?

Ilman kunnon perehdytystä vahinkojen riski kasvaa. Nuoresta voi tuntua, ettei hän pysty työhön, jota hänen pitäisi tehdä. Opinnot ovat tällöin vaarassa keskeytyä.

Malmin peruskoulun kahdeksasluokkalaisten ryhmä kävi Arja Pesosen kanssa seuraamassa Taitaja-kisoja Helsingin Messukeskuksessa tiistaina.

Tapahtumassa 500 kilpailijaa yli 50 ammatti­alalta mitteli ammattitaidon suomenmestaruuksista. Nelipäiväinen Taitaja oli itsenäisyyden juhlavuoden ammatillisen koulutuksen pää­tapahtuma, jossa kilpailun lisäksi tapahtui paljon muutakin.

– Pääsimme seuraamaan kilpailijoiden työskentelyä. Oppilaat saivat myös itse kokeilla eri ammattialojen työtehtäviä. He löysivät ­uusiakin kiinnostavia aloja. Eniten tapahtumasta ­varmaan saivat ne, jotka ovat suuntautumassa ammatilliseen koulutukseen, Pesonen pohtii.

Malmin yhdeksäsluokkalaiset hakivat kevään­ yhteishaussa melko tasaisesti lukioihin ja ammatillisiin opintoihin, joista eniten kiinnostivat sosiaali- ja terveysala sekä logistiikka- ja kuljetus.

Pesosen mielestä nuorta auttaa ammatin­valinnassa parhaiten se, että hän pääsee mahdollisimman paljon vierailuille oppilaitoksiin ja oikeille työpaikoille tutustumaan työelämään.

– Oppilaan vahvuuksia ja itsetuntoa tuetaan koko kouluajan. Oppilaanohjauksen tunneilla häntä ohjataan löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa muun muassa keskustelemalla, paritöillä sekä erilaisilla minä­kuvatesteillä.