Isomäki-areena ja muut Porin jäähallit ovat tuttuja Kari Laineelle, jonka kaksi poikaa pelaa jääkiekkoa. E- ja D-junioreilla on harkat neljästi viikossa, lisäksi on pelimatkoja Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Saloon. Isän mieluinen tehtävä on kuljettaa, kannustaa ja kustantaa.

LUOTETTU

Tulevaisuutta rakentamassa

Kesäkuun alussa työnsä aloittavat ammatillisen koulutuksen ennakointiryhmät arvioivat koulutusmääriä ja työelämän osaamistarpeita. Insinööri Kari Laine haluaa olla mukana huolehtimassa alansa vetovoimaisuudesta.

Maija-Leena Nissilä teksti / Jussi Partanen kuva / Opettaja 10/2017

Opetusministeriö nimesi ammatillisille koulutusaloille ennakointiryhmät maaliskuussa. Teknologiateollisuus ja palvelut -ryhmässä OAJ:tä edustaa koulutuspäällikkö Kari Laine Winnovasta Porista.

– Ennakointiryhmässä pääsee vaikuttamaan alan tulevaisuuden rakentamiseen sekä koulutuksen ja työelämän vuoropuhelun tiivistämiseen. Samaa sain tehdä aiemmin koulutus- ja tutkintotoimikunnissa.

Ennakointiryhmän tehtävänä on arvioida tulevaisuudessa tarvittavia koulutusmääriä. Tämä tehtävä oli jonkin aikaa myös entisillä koulutustoimikunnilla. Kari on tyytyväinen siihen, että ennakointiryhmä osallistuu jälleen myös määrälliseen arviointiin.

– On tärkeää pohtia, kuinka paljon ja minkälaista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Ennakointiryhmä myös analysoi työelämän muuttuvia osaamistarpeita.

Kari Laineen alalla teknologiateollisuudessa osaamistarpeisiin vaikuttavat eniten teollinen internet, tuotannon automatisoituminen ja robotisoituminen. Uutta valmistusteknologiaa tuovat 3d-lähivalmistus, -kuvaus ja -skannaus.

Ammatillisen koulutuksen tutkintonimikkeiden määrää on supistettu paljon. Kari pitää sitä positiivisena, koska eri tutkintojen välillä oli päällekkäisyyttä.

– Hieman kuitenkin harmittaa, etteivät laivanrakennusalan tutkinnot ole enää itsenäisiä tutkintoja. Vahva ala ansaitsisi omat tutkintonsa jatkossakin.

Kari näkee parannettavaa myös alan vetovoimaisuudessa. Satakunnassa opiskelijahankinta on tällä hetkellä vaikeaa, vaikka töitä on tarjolla runsaasti ja alan palkkataso on kilpailukykyinen.

– Lisäksi keskeyttämisiä on liikaa. Niiden syihin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Alasta on ehkä hieman vanhakantaiset mielikuvat. Hyvää on sen sijaan se, että yhteistyö ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen välillä on tiivistymässä.


#luottopaikka
@oajry

Kuka & mitä

Kari Laine
Teknologia ja tuotanto -yksikön koulutuspäällikkö Winnovassa Porissa. Kone- ja tuotantotekniikan insinööri. Kone- ja metallialan koulutustoimikunnassa 2011–2016. Laivanrakennusalan tutkintotoimikunnan puheenjohtaja koko sen toiminta-ajan 2006–2016.

Ennakointiryhmä
Osallistuu ammatillisen koulutuksen laadulliseen ja määrälliseen ennakointiin, analysoi työelämän muuttuvia ja uusia osaamistarpeita, tekee aloitteita tutkintorakenteen ja sisältöjen kehittämiseksi, kehittää ammatillisen ja korkeakoulutuksen välisiä toimintatapoja sekä tekee tutkimus- ja kehittämisehdotuksia. Aloitusseminaari 1.6. Helsingissä.