Nykyään puhutaan enemmän oppimisprosessista kuin opetuksesta, mutta opettaja pysyy, Riitta Jyrhämä toteaa.

Rohkeutta ja näkökulmia, opettajat

Maija-Liisa Ahonen teksti / Veikko Somerpuro kuva / Opettaja 10/2017

Opettajan pedagogisen ajattelun kehittäminen on kaiken opetuksen A ja O. Sitä tähdentää Riitta Jyrhämä, dosentti, Helsingin yliopiston opettajankouluttaja ja yksi uuden Opettajan didaktiikka -kirjan kirjoittajista.

– Kirjan taustalla on edellisten sukupolvien työ. Didaktiikka on edelleen opettajan työn keskeisin osaamisen alue, Jyrhämä sanoo.

Didaktiikka tarkoittaa opetuksen tutkimusta ja oppia opetuksesta. Jyrhämän mukaan tietyt peruskäsitteet pysyvät, ja opetuksessa on samat ­peruselementit kuin ennenkin. Näitä ovat esimerkiksi oppimistavoitteet, opetusmenetelmät, ­arviointi ja vuorovaikutus.

Terminologia kuitenkin osittain muuttuu, ja opetukseen on tullut uusia elementtejä kuten digitalisaatio, tiimiopetus, oppimisympäristöjen monipuolistuminen ja uudenlaiset koulurakennukset.

Kirja kurkkaa myös didaktiikan tulevaisuuteen.

– Esittelemme ­uusinta opetuksen tutkimusta.­ Haluamme auttaa opettajaa­ ­jäsentämään opetusta tässä ­ajassa, Jyrhämä kertoo.

Hän huomauttaa, että opettaja joutuu tekemään yhden oppitunnin aikana jopa satoja pieniä päätöksiä.

– Opettaja organisoi opetusta erilaisin, vaihtelevin tavoin, tapahtuu se sitten ohjaavalla otteella itsensä taustalle häivyttäen tai ­selittäen asioita tarkkaan.

Riitta Jyrhämän mukaan opettajiin kohdistuu paljon vaatimuksia. Hän toivookin, että kirja olisi heille lohdullista luettavaa.