Valtuuston puheenjohtaja

Opettaja luo tulevaisuutta

Heli Haaro teksti / Opettaja 10/2017

Koulu on monien ajatusten ja ilmiöi­den pelikenttä, jossa kohtaavat yhteiskunnan koulutukselle asettamat tavoitteet, erilaisten yhteistyökumppanien toiveet ja yhä uudet sukupolvet omine ajatuksineen.

Opettajan tehtävänä on ohjata, kannustaa ja opettaa yhteiskunnan tulevia vaikuttajia. Voimme olla ylpeitä ammatistamme, joka ­antaa mahdollisuuden piirtää arvokkaalla tavalla tulevaisuuden suuntaviivoja.

Meidän pitää näyttää päättäjille, että teemme arvokasta työtä, johon pitää sijoittaa resursseja. Päättäjät onkin pidettävä hereillä koulutuksen ja opetuksen arjesta. Heille pitää kertoa, millä päätöksillä he voivat arkeemme vaikuttaa.

Kuntavaalit osoittivat, että opettajat haluavat olla yhteiskunnallisesti aktiivisia. Kunnan­valtuustoihin valittiinkin valtava määrä opettajia. Onneksi, koska sote-ratkaisun myötä kunnista tulee nimenomaan sivistyskuntia, joiden päätöksenteossa tarvitaan opettajien ammattitaitoa oman alansa asiantuntijoina.­ Myös OAJ:n kevätvaltuustossa vieraillut kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen korosti kuntien uutta sivistykseen keskittyvää roolia.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ­puolestaan toi valtuuston kokouksessa esille, että maisteritason koulutuksella aloituspalkan pitäisi olla yli 3 000 euroa. Mielestäni koulu­tusta arvostava palkkaus osoittaa, mihin suuntaan yhteiskuntaa halutaan viedä ja mitkä tavoitteet halutaan asettaa tulevaisuuden kantaviksi peruspilareiksi.

Viime viikolla koolla ollutta OAJ:n valtuus­toa puhuttivat asiat kaikilta kasvatuksen, opetuksen ja tutkimuksen aloilta. Varhais­kasvatusalan palkkauksen parantamisessa tärkeää on saada lastentarhanopettajat ja päiväkodinjohtajat vihdoinkin opetusalan sopimusten piiriin.

Peruskoulun kehittämisessä huomiota pitää kiinnittää siihen, että kaikki oppilaat saavat tarvitsemansa tuen. Vahvan peruskoulun kehittämisen suuntaa on vaikea nähdä, koska maahanmuuttajataustaisia ja tukea tarvitsevia oppilaita on koko ajan enemmän ja ryhmäkoot vain kasvavat.

Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat heikentäneet koulutuksen lähtökohtia monella tavalla. Pelottavimmalta tuntuu lähiopetuksen määrän väheneminen ja sitä kautta tulevaisuuden ammattilaisten saaman koulutuksen laadun heikkeneminen sekä opettajien työttömyys.

Lukiokoulutuksen uudistushanke on tärkeä, mutta se ei saa johtaa opetuksen karsimiseen ja rahoituksen niukkenemiseen. Korkea­koulutukseen epävarmuutta luo myllerrys rakenteissa.

Yhteinen nimittäjä näille ongelmille on, että ne voidaan ratkaista, jos päättäjät niin halua­vat. Laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen asettaminen etusijalle varmistaa, että meillä on tulevaisuudessa yhteiskunta, josta voimme olla ylpeitä.

Toukokuun alussa pidetyssä opettajien maailmanjärjestön Education Internationalin konferenssissa Rotterdamissa pohdittiin muun muassa opetuksen standardeja.

Suomalaisen koulutuksen edustajana saatoin tyytyväisenä todeta, että meillä koulutuksen laatu on kaikesta huolimatta edelleen erittäin korkea. Suomesta löytyvät erinomainen opettajankoulutus ja työtään sitoutuneesti tekevät opetusalan ammattilaiset. Luotamme myös opettajien osaamiseen. Tämä luottamus on vaalimisen ja taloudellisten satsausten arvoinen asia, varsinkin kun työn tulokset usein näkyvät vasta vuosien kuluttua. Sivistys on tärkein pääomamme.

Heli Haaro
heli.haaro@opettaja.fi
Twitterissä @helihaaro

Kirjoittaja on OAJ:n valtuuston ­puheenjohtaja.