pääkirjoitus

Yhden kerroksen varhaiskasvatusta

Marja Puustinen teksti / Opettaja 8/2017

Yksityiset palvelut ovat tulleet jäädäkseen myös varhaiskasvatukseen. Ne ovat monen perheen pelastus ja jo tuhansien lastentarhanopettajien työpaikka.

Vuonna 2015 yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja oli 142 kunnassa, ja määrät ovat kasvaneet parissa vuodessa reilusti. Esimerkiksi Helsingissä on noin 90 yksityistä varhaiskasvatuspalvelujen tuottajaa. Niillä on tärkeä paikkansa julkisten palvelujen täydentäjänä.

Käytännössä varhaiskasvatustarjonta on samanlaisessa murroksessa kuin yksityinen hoivabisnes. Markkinoilla toimii pieniä, paikallisia yrittäjiä ja yhdistyksiä, ja suuret päiväkotiketjut kasvavat voimakkaasti.

Myös yksityinen toiminta rahoitetaan pitkälti verovaroin. Sen järjestämistä tuetaan Kelan maksamalla yksityisen hoidon tuella, kuntien palveluseteleillä tai kunnan osoittamalla muulla tuella.

Niin julkisen kuin yksityisenkin varhaiskasvatuksen valvonta on kuntien tehtävä. Kaiken uuden, laajentuvan toiminnan valvominen ei kuitenkaan ole ollut helppoa. Kunnat itse toivovatkin siihen työhön lisää toimivia työkaluja sekä tietoa siitä, mitä asioita on tarkistettava ja kuinka usein. Myös uusilla kuntapäättäjillä on tässä tärkeä vaikuttamisen paikka.

Lastentarhanopettajien työsuhdekuviot on hoidettava asianmukaisesti sopimusten mukaan, ovatpa he töissä yksityisellä tai julkisella puolella. He ansaitsevat työnantajan, joka noudattaa kelpoisuusehtoja ja mahdollistaa luottamusmiesten valitsemisen työpaikoille.

Myös lasten oikeudet on turvattava kaikessa varhaiskasvatuksessa. Jokaiselle tarvitsevalle on tarjottava erityistä tukea ja esiopetusikäisille oppilashuollon palvelut. Lapsilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvaa, kehittyä ja oppia sekä saada erityistä tukea. Olennaista on sekin, että lastentarhanopettajat saavat keskittyä pedagogiseen tehtäväänsä sekä sen kehittämiseen ja suunnitteluun.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuore valtakunnallinen selvitys osoittaa, että näissä asioissa on paikoin puutteita. Yksityiset palvelut ovat yleistyneet nopeammin kuin kukaan ehkä arvasi, ja ne ovat nyt tosiasia. Ne on siis otettava huomioon kaikessa valtakunnallisessa ja paikallisessa varhaiskasvatuksen kehittämistyössä.

Päättäjien on korkea aika tehdä yhteistyötä sen hyväksi, että yksityinen ja julkinen varhaiskasvatus saadaan lasten ja henkilöstön oikeuksissa samalle viivalle. Jo nyt ne elävät monilla paikkakunnilla luontevasti rinnakkain. Meillä ei ole varaa kahden kerroksen väkeen sen enempää varhaiskasvatuksessa kuin paljon puhutuissa terveyspalveluissakaan.

Lainsäädäntöön onkin saatava selkeät ohjeet palvelujen tasalaatuisuuden takaamiseksi. Osaltaan tasalaatuisuutta edistävät elokuussa käyttöön otettavat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka pohjautuvat valtakunnallisiin normeihin. > Lue lisää jutusta Samat ehdot varmistettava.

Marja Puustinen
marja.puustinen@oaj.fi
Twitterissä @puustiska

Työ hölmistymistä vastaan jatkuu

Suomi hölmistyy, jos et äänestä! OAJ:n kuntavaalimuistutus jäi korvan taakse, ja koulutus ja kasvatus nousivat vaalien kärkiteemaksi. Niin maksuton varhaiskasvatus ja ammatillisen koulutuksen tulevaisuus kuin koulutuksen tasa-arvo ja sisäilmaongelmatkin herättivät räväköitä keskusteluja.

Media ehti jo uutisoida, että uusina päättäjinä aloittaa huima määrä opettajia. Heidän lisäkseen joukossa on paljon muita sivistyksen puolustajia. Onnea valituille ja kiitos jokaiselle ehdolla olleelle! Kaikki koulutuksen ja kasvatuksen puolesta tehty vaalityö tarvittiin, jotta tähän tulokseen päästiin.

Mutta se on vasta vaalitulos. Kausi on edessä, lupaukset on lunastettava. Siihenkin tarvitaan meitä kaikkia ja järjestön jokaista yhdistystä, joten pidetään päättäjiin yhteyttä ja kannustetaan hölmistymisen ehkäisyyn! MP


Lue lisää jutusta Koulutusteemoilla valtuustoon.