kolumni

Kulttuurialan koulutusta vaalittava

Timo Tanskanen teksti / Opettaja 8/2017

Ammattikorkeakoulut ovat vakiinnuttaneet roolinsa koulutusjärjestelmässämme. ­Koulutuksia on rakennettu työelämälähtöisesti erilaisin profiilein kuin yliopistoissa. Viime vuosien vahva koulutuspoliittinen ohjaus on muuttanut merkittävästi ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja koulutusmääriä. Etenkin kulttuurialan koulutus on ollut suurennuslasin alla.

Vuosina 2008–2015 kulttuurialan koulutus on loppunut­ kokonaan kolmessa ammattikorkeassa. Koulutus­yksiköiden ja aloittaneiden opiskelijoiden määrä on vähentynyt kolmanneksella. Viiden viime vuoden aikana ammattikorkeakoulujen valtionosuusrahoitus on laskenut noin 20 prosenttia. Jäljelle jääneet kulttuurin koulutusyksiköt ovat hyvin erikokoisia: aloittajamäärät vaihtelevat 14:n ja 330:n välillä.

Taloustieteen nobelisti Bengt Holmström on kehunut ammatti­korkeakoulujen ketteryyttä: toiminta on herkkää ympäristön kehitykselle ja uusille osaamistarpeille. Erityisen ­hyviä tuloksia ja parasta opiskelija­palautetta on saatu uusista moni­alaisista oppimisympäristöistä kuten opetukseen integroituvasta tutkimus- ja kehitystoiminnasta, työelämälähtöisistä projekteista ja toimeksi­antoina tehtävistä opinnäytetöistä.

Kulttuurialojen koulutukset koetaan alueellisesti tärkeiksi, koska ne näkyvät suoraan asiakkaille. Oppimiseen liittyvät esitykset, näyttelyt ­ja konsertit kohdistuvat oikeille yleisöille ja rikastuttavat alueen kulttuurielämää. Usein produktiot tehdään yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa, jolloin opiskelijat saavat arvokkaita kontakteja ja näkevät todellisia toimintatapoja. Tärkeän lisän oppimiseen tuo taiteeseen liittyvä julkinen arviointi.

Oppimista tuetaan luomalla toimintaympäristö, jossa taidealojen osaamista hyödynnetään uusin tavoin perinteisiä toimialarajoja rikkoen. Valmistuvat osaavat luoda itselleen työtä sinne, missä sitä ei vielä ole.

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian opiskelijoita näkee kesällä tositoimissa muun muassa Turussa järjestettävässä Tall Ship Race -tapahtumassa.

Timo Tanskanen on Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian koulutusjohtaja
timo.tanskanen@turkuamk.fi