Auli Setälä kertoi yksityisestä varhaiskasvatuksesta Educa-messuilla tammikuussa.

taululla

Samat ehdot varmistettava

Jo viidennes kuntien varhaiskasvatuspalveluista on yksityisten yritysten tuottamia. Erityisasiantuntija Auli Setälä kertoo, miten OAJ hoitaa ­yksityisellä työnantajalla työskentelevien lastentarhanopettajien ja ­päiväkodinjohtajien edunvalvontaa.

Riitta Korkeakivi teksti / Annika Rauhala kuva / Opettaja 8/2017

Kenen pitäisi järjestää varhaiskasvatuspalveluja?

OAJ pitää tärkeänä, että kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus toimivat samoilla ehdoilla ja samoilla säädöksillä riippumatta siitä, kuka niitä tarjoaa. Tällä hetkellä kunta on varhaiskasvatuspalvelujen pääjärjestäjä, mutta on syytä varautua siihen, että yksityinen palveluntarjonta kasvaa entisestään. Molempien palveluntuottajien on yhtä lailla pidettävä kiinni laadusta.

Miten laatu varmistetaan?

Syksyllä voimaan tulevat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat normi, jonka mukaan pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen kuuluvat jokaiselle varhaiskasvatuspalvelujen järjestäjälle. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään kunnallisella tasolla sekä järjestäjä-, yksikkö- ja yksilötasolla.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytyksenä on henkilöstön selkeä työnjako. Opettaja vastaa opetus- ja kasvatustehtävistä ja toimii työtiimissään pedagogisena asiantuntijana. Hänen työajastaan tulee varata lapsiryhmätyön lisäksi riittävästi aikaa myös suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Opettajan työaikaa ei kannata tuhlata siivous- tai ruokahuollon tehtäviin.

Miten opettajan asema turvataan?

OAJ tahtoo, että myös yksityisissä päivä­kodeissa henkilöstö on riittävästi edustettuna päätöksenteossa ja sitä myös kuullaan. Näin pystytään varmistamaan, että työsuhteen ehdot toteutuvat ja toiminta on laadukasta.

Järjestäytyminen tukee opettajuutta. OAJ:n jäsenet saavat tietoa oikeuksistaan. He tuntevat työehtosopimuksensa ja oikeutensa yhteistoiminta-asioissa. Järjestön avulla he pystyvät myös vaikuttamaan omiin työolosuhteisiinsa.

OAJ haluaa vahvistaa yksityisissä päiväkodeissa työskentelevien edunvalvontaa. ­Jäsensivuilla on tietopaketti ja materiaali­pankki jäsenhankintakampanjastamme. Sieltä löytyy myös esite Työsopimus ja työehdot yksityisissä päiväkodeissa.


oaj.fi -> Jäsensivut -> materiaalipankki -> yksityinen varhaiskasvatus