pakina

Kokeilua ja keksimistä

Reetta Nousiainen teksti / Opettaja 3/2017

Opetan alaa, joka oikeastaan pitäisi keksiä uudestaan. Journalismin liiketoimintamalli on kriisissä ja kerronnan muodot muuttuvat. Uudet välineet vaativat toimittajalta monenlaisia uusia taitoja, niiden vanhojen lisäksi.

Kukaan ei tarkalleen tiedä, mitä journalismi tulevaisuudessa on. Minun tehtäväni on auttaa opiskelijoita keksimään se.

Varmaa on, että tulevaisuus ei löydy oppikirjoista eikä sitä tehdä vain kopioimalla nykyisiä tekijöitä. Siksi ohjaan opiskelijoita mitä erilaisimmissa kehitysprojekteissa, joissa testaamme, tutkimme, kokeilemme uudestaan – ja välillä tietysti erehdymme.

Varmaan olisi helpompaa, jos joku auktorisoitu taho voisi vahvistaa, miten virtuaalitodellisuus tai 3d valjastetaan journalismin käyttöön. Tai miten Periscopea voidaan käyttää journalismin sisältöjen – niiden perinteisten hyveiden mukaan tehtyjen – jakamiseen.

Yleensä on kuitenkin pakko opetella yhdessä ja luottaa siihen, että jokin ratkaisu löytyy.

Eniten ongelmia tuottaa kuitenkin koulujärjestelmä, joka nojaa opintojaksoihin, luokkiin ja lukujärjestyksiin sekä kategorioihin, joihin kehitysprojektit eivät ongelmitta taivu. Välillä yhteentörmäykset ovat väistämättömiä.

Siitä syntyy säätöä, mutta se kuuluu asiaan. Yhdessä keksiminen ja uuden kokeileminen ovat se osa työtäni, jota eniten haluan tehdä. Siksi sitä säätöäkin on pakko sietää.
 

Reetta Nousiainen on toimittaja ja journalismin lehtori Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Hän jaksaa keskustella loputtomasti journalismista ja sen tulevaisuudesta.