kolumni

Utbildning för precis alla

Antonia Wulff teksti / Opettaja 3/2017

Världens länder enades i september 2015 – än en gång – om att garantera alla människor ett värdigt liv. FN:s nya agenda för hållbar utveckling lovar kvalitetsutbildning, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor för alla. Samtidigt ska fattigdom, hunger och barnarbete utrotas, skogar och oceaner skyddas och klimatförändringen stoppas.

De nya målen har förhandlats fram av alla världens länder. Det hela låter för bra för att vara sant och agendan har kritiserats för att vara omöjlig. De 17 målen – med 169 så kallade delmål – är många. Flera är otydliga och tekniskt svaga. Men de är politiskt modiga.

Education International jobbade hårt för att utbildning skulle vara ett av de nya målen. Vi krävde att stater skulle förbinda sig till jämlik, avgiftsfri kvalitetsutbildning och till alla barns rätt till en utbildad lärare.

Förhandlingarna präglades av motsättningar och oändliga försök att sänka ambitionsnivån; européerna såg avgiftsfri utbildning på andra stadiet som orealistiskt, England var emot löftet om utbildade lärare och amerikanerna emot fredliga skolor. Alla vägrade förbinda sig till någon som helst finansiering.

Men det nya utbildningsmålet är fantastiskt ambitiöst. Det lovar 12 år av avgiftsfri kvalitetsutbildning och framsteg på alla nivåer, från dagis och förskola, till yrkesutbildning och högskola, men också jämställdhet, trygga inlärningsmiljöer och kvalificerade lärare.

Problemet är att det inte finns några garantier. De 17 målen är en politisk överenskommelse, men regeringar vill varken betala för kalaset eller ställas till svars för utebliven handling.

Vi har jobbat hårt för att det nya utbildningsmålet ska se ut som det gör och vi kommer precis som regeringarna att omdefiniera agendan till vår fördel, använda den i vårt påverkansarbete och utnyttja varje möjlighet att ställa regeringar till svars för deras löften.
 

Antonia Wulff jobbar på Education International där hon leder arbetet med FN:s agenda för hållbar utveckling.
antonia.wulff@ei-ie.org