Vesa Rinta-Säntti on jalostanut rentoutumisen niin pitkälle, että mikä tahansa sohva kelpaa hetken lepoon. Katso Instagramista millaisen selfien Vesa nappasi. @oajry

luotettu

Aika on rajallista – myös rehtorilla

Kun huolehtii itsestään, jaksaa kantaa vastuuta muista. Vesa Rinta-Säntti kehottaa rehtoreita seuraamaan työaikaansa.

Salla Hongisto teksti ja kuva / Opettaja 3/2017

Rehtorin miekassa on kaksi terää, jos ajatellaan työn mielekkyyttä.

– Haasteita riittää, mutta työ on todella monipuolista ja sitä saa rytmittää melko vapaasti. Siitä tulee se imu, Oulun Alakylän koulun rehtori Vesa Rinta-Säntti innostuu.

Paineita tuovat tilanteet, joissa oppilasta ei osata auttaa tai henkilöstö on rasittunut muutosten takia. Kaiken päällä kulkee perusarki lukuisine kokouksineen ja ohjelmistojen pyörittämisineen.

– Rehtorin on syytä seurata myös omaa työaikaansa. Väsymisen oireet pitää tunnistaa itse, luottamusmiehenä toimiva Vesa sanoo.

Työajan seuranta on tärkeä osa rehtorien edunvalvontaa, jota esimerkiksi Opetusalan johdon neuvottelukunta OJN tekee. Vesa edustaa neuvottelukunnassa Suomen Rehtoreita SUREa.

OJN tähtää rehtorin toimenkuvan selkiyttämiseen ja on kerännyt taustatietoa rehtoreiden työstä. Jos lisätehtäviä on tullakseen, ne voi jatkossa suhteuttaa kyselyn tuloksiin.

– Rehtorin työ ei voi olla kaatolaatikko kaikelle mahdolliselle. Pedagogiselle johtamiselle on oltava aikaa, Vesa huomauttaa.

Rehtorin työ on pitkälti siirtynyt paperilta tietokoneen kansioihin, mikä on osaltaan helpottanut arkea.

– Mutta ohjelmistojen pyörittäminen voi joskus olla jopa työläämpää kuin paperien pyöritys.

Pelkästään kärryillä pysyminen vie kaikkien aikaa, kun muutoksia putoilee digilomakkeisiin paperisia useammin.

– Tällä viikolla ohjeistus voi olla näin, seuraavalla viikolla taas noin. Joka kerta ne käydään erikseen läpi opettajien kanssa.

Yksin ei tarvitse rehtorinkaan jäädä. Vesa on kysynyt OAJ:n esimiespalvelusta apua kilpailukykysopimuksen tulkintaan.

– Sieltä saa konkreettista tukea, hän kiittelee.

Kuka & mitä

Vesa Rinta-Säntti
Oulun Alakylän koulun rehtori, luottamusmies ja Suomen Rehtoreiden edustaja Opetusalan johdon neuvottelukunnassa.

Rehtorien päivä
Rehtorit kokoontuivat Educassa Rehtorien päivään, jossa muun muassa etsittiin ratkaisuja vaikeaksi koettujen johtamistilanteiden selättämiseen. Vuosikokouksessaan Suomen Rehtorit valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Antti Ikosen, Joensuun Rantakylän koulun rehtorin.

Lue lisää OAJ:n uutiset:
Rehtorin työ on haastavaa ja usein yksinäistä – viestintä avainasemassa
Antti Ikosesta SURE:n puheenjohtaja