Maiju Paananen väittelee varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisista merkityksistä tulosvastuullisuuden aikakaudella Helsingin yliopistossa 11. helmikuuta. Hän jatkaa tutkimustyötä varhaiskasvatukseen ja tasa-arvoon liittyvien teemojen parissa Tampereen yliopistossa Childcare-tutkimushankkeessa.

taululla

Tehostaminen uhkaa tasa-arvoa

Tutkija Maiju Paananen osoittaa väitöskirjassaan, että tiukat tulostavoitteet rajoittavat päätöksentekoa päiväkotien arjessa.

Riitta Korkeakivi teksti / Ari Korkala kuva / Opettaja 3/2017

Miten tulostavoitteet luovat eriarvoisuutta varhaiskasvatuksessa?

Varhaiskasvatuksen laatu typistyy helposti määrällisiin kriteereihin, kun laadusta yritetään pitää kiinni pienillä kustannuksilla. Tämä johtaa siihen, että tietyn lapsen tai lapsiryhmän tarpeet väistyvät systemaattisesti.

Kerro käytännön esimerkki?

Laadulliseksi tavoitteeksi on voitu määritellä esimerkiksi se, että toimintaa ei jouduta perumaan. Kun osa henkilökunnasta on poissa, lastentarhanopettaja, jonka on ollut tarkoitus harjoitella leikkitaitoja tietyn lapsiryhmän kanssa, joutuu siirtymään toiseen ryhmään tekemään taide- tai mediaprojektia.

Ulkopuolisen silmin voi näyttää siltä, että tavoitteet toteutuivat – missään ryhmässä toimintaa ei peruttu. Lapsen silmin tilanne on toinen. Juuri se lapsi, joka olisi tarvinnut apua leikkiin pääsemiseksi, jää leikin ulkopuolelle.

Osaa opettajista on ohjattu madaltamaan vaatimustasoa. Nyt kun varhaiskasvatuksen perusteista on tullut normi, tämän ei pitäisi olla mahdollista.

Varhaiskasvatuksen määrällinen tehostaminen näkyy myös niin, että samoissa tiloissa on enemmän sekä lapsia että aikuisia. Jos henkilökuntaa puuttuu, joku on osan päivästä auttamassa toisessa ryhmässä eikä sijaisia aina palkata. Täyttöasteeseen tuijottaminen on johtanut siihen, että henkilökunta siirtyy ryhmien välillä pitkin päivää.

Miten varhaiskasvatuksen laatua pitäisi pitää yllä?

Laatua pitää arvioida myös katsomalla, miltä arki päiväkodissa näyttää!

Ei riitä, että suhdeluvut ovat kohdallaan, vaan lakiin kirjatun vasun on toteuduttava jokaisen lapsen varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen seurauksia tutkitaan parhaillaan. On myös kiinnostavaa nähdä, miten vasun perusteet toteutuvat. Sen arviointi kuuluu Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle.