varapuheenjohtaja

Joku roti, arvon opettajat ja rehtorit

Petri Kääriäinen teksti / Opettaja 3/2017

Opettajien työaika on määritelty yleisimmin opetusvelvollisuuden perusteella. Esimerkiksi peruskoulunopettajan opetusvelvollisuuteen pohjaava palkka eli oppituntien perusteella maksettava eräänlainen urakkapalkka sisältää omien opetustuntien suunnittelun ja jälkityön sekä keskimäärin kolme yhteissuunnittelutuntia viikossa. Opetusvelvollisuuden yli menevistä opetustunneista maksetaan ylituntipalkkio.

Opettajien palkkausperusteisiin on haettu muutosta pitkään. OAJ ja KT Kuntatyönantajat ovat nyt sopineet, että ammatillisessa koulutuksessa ja perusopetuksessa lähdetään kokeilemaan vuosityöaikaa.

Kokeilun aloittavat ammatilliset oppilaitokset ovat jo selvillä, ja perusopetuksen kokeilusopimusta sorvataan parhaillaan. Perusopetuksessakin tarkoitus on saada kokeilut alkuun ensi lukuvuoden alussa muutamassa koulussa.

Opettajan vuosityö määritellään kokeiluissa kokonaistuntimääränä. Opettajan ja rehtorin yhteistyönä laatima työaikasuunnitelma sisältää kaiken opettajan lukuvuoden aikana tekemän työn.

OAJ:n tavoitteena tässä muutoksessa on saada opettajan työlle rajat. Uusissa kokeiluissa työaikasuunnitelmaa seurataan jatkuvasti. Mikäli työaika ei johonkin työn osa-alueeseen riitä, suunnitelmaa muutetaan joko vaihtamalla työtä toiseksi tai lisäämällä vuotuista työaikaa. Vuosityön lisäämisestä maksetaan lisäpalkkaa. Näin kaikki työ tulee palkanmaksun perusteeksi.

Opetusvelvollisuustyössä jatkavien opettajien yhteissuunnitteluaika lisääntyy kilpailukykysopimuksen työajan lisäämisen takia 12 tunnilla vuodessa. Lisäksi suunnitteluajan määrittely muuttuu 1.8. alkaen vuotuiseksi: jatkossa esimerkiksi perusopetuksen opettajalla on yhteissuunnittelun piiriin kuuluvaa työaikaa 126 tuntia vuodessa.

Yhteissuunnittelun lisääntyvää työaikaa on seurattava samalla periaatteella kuin vuosityöaikajärjestelmän työtuntipottia. Yhteissuunnittelun tuntimäärän pitää riittää kevätlukukauden loppuun saakka, joten sen käyttöä on sekä suunniteltava koulussa yhdessä että seurattava jokaisen opettajan tuntimäärän riittävyyttä.

Yhteissuunnitteluun kuuluvien tehtävien rajaaminen siihen varatun työajan piiriin on välttämätöntä. Seuranta on aloitettava välittömästi, muuten emme saa jatkuvasti lisääntyvistä työtehtävistämme korvausta mahdollisissa vuosityöaikaneuvotteluissakaan. Työnantaja ei maksa siitä, minkä se saa joka tapauksessa ilmaiseksi – vaikkakaan tuohon työhön ei opettajalla olisi aiemmin velvollisuutta ollutkaan.

OVTES:n mukaan rehtorien työaikamalliin kuuluu työajan suunnittelu ja seuranta. Tämän velvoitteen noudattaminen täytyy saada kaikkien työnantajien käytännöksi.

Jyväskylässä rehtorien työaikasuunnittelusta ja työajan seurannasta on erittäin rohkaisevat kokemukset. Käytäntöä noudattamalla sekä rehtorit että heidän esimiehensä ovat entistä paremmin perillä siitä, mihin kaikkeen rehtorien työaika kuluu.

Rehtorit ovat myös sopineet työnantajan kanssa menettelystä, jolla välttämättömät ylityöt voidaan pitää vapaina. Tämä on parantanut niin työmotivaatiota kuin työn hallinnan tuntuakin. Työn aiheuttamasta stressistä palautuminen on kaikkien osapuolten etu.

Petri Kääriäinen
petri.kaariainen@icloud.com
Twitterissä @Kaariape

Kirjoittaja on OAJ:n ensimmäinen varapuheenjohtaja.