Pelillistä oppia tekijänoikeuksista

Mediakasvatus. Kopiraittilan koulu kokoaa tekijänoikeuksien opettamisen yhden verkko-osoitteen alle.

Matias Manner teksti / Tarja Petrell kuvitus / Opettaja 19/2016

Mitä netistä löytyviä kuvia saa käyttää esitelmässä? Mihin lähteet merkitään? Digitalisoi­tumisen vuoksi oppilaat ja opettajat joutuvat miettimään tekijänoikeuk­sia yhä enemmän.

Koulupäivien avuksi on kehitetty selaimella ja tabletilla toimiva pelillinen verkko-opetusmateriaali Kopiraittilan koulu.

– Lähdimme miettimään, mitkä ovat ne tilanteet, joissa tekijänoikeudet helposti unohtuvat. Tehtävätyypit tulevat tutuista tilanteista, joiden päälle aloimme rakentaa pelillisiä opetussisältöjä, Espoon Lintumetsän koulussa äidinkieltä ja kirjallisuutta opet­tava Arja Kangasharju sanoo.

Kopiraittilan koulussa opitaan ja eletään kuin oikeassa koulussa. Materiaalin suunnittelijoina on toiminut arjen ammattilaisia, Kangasharjun lisäksi muun muassa luokanopettaja Henna Ylihärsilä Espoon Ymmerstan koulusta.

– Lähtökohtana oli pelillisyys, helppokäyttöisyys ja ylipäänsä se, että opettajan olisi helppo ottaa tekijänoikeusasiat esille. Pitkien lakitekstien sijaan Kopiraittilan koulusta löytyy opettajan käsikirja, johon tietoa on tiivistetty. Tästä on tullut kiitosta, kun opettajan ei tarvitse kuluttaa aiheeseen niin paljoa omaa energiaansa, Ylihärsilä sanoo.

Kopiraittilan koulun luokkahuoneisiin kuljetaan klikkaamalla hiirellä ovenkahvaa. Kuvissa 5. 7.-luokkalaisten huone, josta löytyy näille ikäluokille räätälöityjä pelillisiä tehtäviä.

Viime kevään suunnitteluvaiheessa Kopiraittilaa testattiin 40 luokassa ja palveluun tehtiin viimeiset parannukset. Ensi-iltansa peli näki elokuussa, ja se kattaa tällä hetkellä peruskoulun luokat.

Tammikuussa tarjonta vielä laajenee, kun Kopiraittilasta julkaistaan versiot lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opetukseen. Myös opettajankoulutus saa oman materiaalinsa.

Tehtävien avulla oppilaat oppivat kunnioittamaan tekijänoikeuksia, käyttämään teoksia ja merkitsemään lähteitä. Peruskoulun versiossa Kopiraittilan koulu on jaettu neljään eri tasoon luokka-asteiden mukaan. Opettajan ei siis tarvitse erikseen miettiä, kuinka syvällistä tietoa hänen pitäisi opettaa oppilailleen.

– Pienten lasten kanssa voidaan pohtia, millaisia oikeuksia syntyy, jos kirjoittaa runon tai haastattelee äitiä. Heille opete­taan, mikä on teos tai tekijä. Myöhemmillä luokilla tietotaso tietenkin laajenee. Esimerkiksi yhdeksäsluokkalaisten harjoituksena oleva musikaalin suunnittelu on jo tosi laaja ja moniulotteinen tehtävä, Ylihärsilä kertoo.

Arja Kangasharjun mukaan tekijänoikeuksien moniulotteisuus avautuu esimerkiksi isoissa projektitöissä, joissa uuden opetussuunnitelmankin mukaisesti yhdistellään useita eri oppiaineita.

– Tiedonhaun ja toisaalta kopipeistaamisen helppouden myötä meidän pitää saada oppilaat ymmärtämään, että tekijänoikeuksia ylipäätään on olemassa, Kangasharju sanoo.

Kopiraittilan koulussa on myös opettajanhuone, jonne on koottu tiivistettyä tietoa, opetuksen taustamateriaaleja, opetusvinkkejä ja aineistoja esimerkiksi luokan seinälle tulostettavaksi.

– Se on opettajalle myös paikka, jonne palata ja johon opetuksen tekijänoikeusasioista on koottu yhtenäinen paketti, Kopiraittilan tuottaneen tekijän­oikeusjärjestön Kopioston lisensointipäällikkö Kirsi Salmela kertoo.

Kopiraittilan koulu vastaa uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin tekijänoikeuksien opetuksesta. Uuden opsin mukaan monilukutaidon, mediakasvatuksen sekä vastuullisen tieto- ja viestintätekniikan opettaminen ovat osa kaikkia oppiaineiden ja luokka-asteiden opettajien työtä.

– Periaatteessa tekijänoikeusasioiden osaaminen, eli niiden tunnistaminen ja kunnioittaminen on nykyisin osa jokaisen kansalaistaitoja. Kopiraittilan koulu on opetusmateriaali, jossa koulu ja vapaa-aika limittyvät, eikä selkeää rajaa niiden välillä ole. Tekijänoikeuksien opettamisen lisäksi opetusmateriaalissa käydään läpi vapaa-ajan tilanteita, jotka liittyvät esimerkiksi kännykkäkameroiden käyttöön ja yksityisyyden suojaan, Salmela kertoo.

Kopiraittilan koulu on Salmelan mukaan löydetty hyvin, ja hyvää on ollut palautekin. Ensimmäisen puolentoista kuukauden aikana koulun ovi on avattu 20 000 kertaa. Päivittäin käyttäjiä on ollut noin 300.

Kopiosto on tuottanut Kopiraittilan opetusmateriaalin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä OAJ:n kanssa.
 

Kopiraittilan koulun verkko-opetusmateriaali osoitteessa kopiraittila.fi