Globaalin kurssipaketin räätälöineet Jaana Kuoppala, Anna Kivinen, Tuula Muhonen, Laura Kalliokoski, Katja Ranta ja Tarja Heikkilä käyttävät palkintorahat opintomatkaan Zimbabween.

Maailma ulottuvillasi!

Seinäjoen lukion oppiaineiden rajat ylittävä opintokokonaisuus vakuutti tämän vuoden Osaa & jaa -palkinnon jakajat. Kurssipaketin osallistuva kansainvälisyys on liikauttanut niin opiskelijoita kuin opettajiakin.

Anssi Orrenmaa teksti / Mikko Lehtimäki kuvat / Opettaja 8-9/2014

Tanssitaan ympäri maailman, vieraillaan ruokapankissa, kaivellaan tuotteiden eettistä alkuperää. Järjestetään Unicef-laskettelu ja liikunnallisia pihatempauksia alakoulujen oppilaille. Mietitään länsimaista kaksinaismoralismia ja tehdään työpajoja asiantuntijoiden johdolla.

Nämäkin ovat osa oppiaineiden rajat ylittäviä Maailma ulottuvillasi! -opintoja Seinäjoen lukiossa. Viiden kurssin kokonaisuus tarjoaa kuudessa viikossa seitsemän globaalia teemaa väestöpolitiikasta konflikteihin, kestävästä kehityksestä kehitysyhteistyöhön.

Siis kovin ajankohtaista ja hyvin haastavaa. Sen huomasivat myös OAJ:n Osaa & jaa -palkinnon jakajat, jotka yltyivät seuraaviin kehuihin:

”Toimintatapa edellyttää aineopettajilta huomattavasti enemmän keskinäistä yhteistyötä kuin perinteisellä kurssimuotoisella lukio-opetuksella saavutetaan. Oppilaita kannustetaan hahmottamaan kokonaisuuksia ennen siirtymistä yksittäisiin oppimistehtäviin. Oppilaat suunnittelevat omaa oppimistaan ja ottavat siitä vastuuta.”

Totta, myöntää uskonnon ja psykologian lehtori Tarja Heikkilä. Kaikkein parasta hänen mielestään on kuitenkin ollut koko homman alkuun potkinut oivallus: koska samoja ilmiöitä käsitellään eri oppiaineissa, menee tieto paremmin perille, kun opetusta yhdistellään ja ainekohtainen lukujärjestys puretaan palasiksi.

Maailma ulottuvillasi! -opintokokonaisuudesta vastanneiden kuuden opettajan kokemukset yhteistyöstä ja kurssien käytännön onnistumisesta ovat innostavia.

Intensiivinen yhteistyö kollegojen kanssa on ollut erityisen antoisaa kuvataiteen lehtorille Tuula Muhoselle, hän kun on Seinäjoen lukion ainoa kuvataideopettaja. Nyt syntyi yhteys muiden oppiaineiden opettajiin.

– Opiskelijatkin huomaavat aineiden välisen integraation, kun kaikki liittyy kaikkeen. Kuviskaan ei ole vain piirtelyä.

Globaaleja teemoja kuvataiteessa on lähestytty uutiskuvia analysoimalla. Lasten ihmisoikeuksia käsiteltiin tekemällä suojanaamioita.

Maantieteen lehtori Anna Kivinen jakaa Muhosen kokemuksen: maantieteenkin sisällöt syventyvät muilla tunneilla. Esimerkiksi väestönkasvun aihe läpäisee kaikki aineet: Maantieteessä käsitellään muuttoliikkeiden, syntyvyyden ja kuolleisuuden vaikutuksia väestönkasvuun. Taloustiedossa selvitetään väestönkasvun yhteyttä talouskasvuun. Terveystiedossa tutkitaan valistuksen merkitystä väestönkasvun hillitsijänä. Kenellä on oikeus elää, kysytään uskonnon etiikassa. Kuvataiteessa tarkastellaan, miten media uutisoi väestökysymyksiä.

Taloustieto tapaa olla kova pähkinä monelle lukiolaiselle, oli kyse sitten yleisemmistä opeista tai henkilökohtaisesta taloudesta. Historian ja yhteiskuntaopin lehtori Katja Ranta kertoo ilokseen huomanneensa, että moni hankalakin talousteema aukeaa opiskelijoille aivan eri tavalla, kun lähestymistapa on ilmiökeskeinen.

Laita hyvä kiertämään on terveystiedon kurssi, jolla korostuvat tunnetaidot, tekemällä oppiminen ja vierailukäynnit.

– Lukiolainen nauttii konkreettisesta tekemisestä ja on hyvä siinä. Samalla hän oppii pohjalaista kökkähenkeä eli talkookulttuuria, sanoo liikunnan ja terveystiedon lehtori Jaana Kuoppala.

Yhteisvastuuta opiskelijat ovat harjoitelleet tekemällä konkreettista kehitysyhteistyötä. He organisoivat esimerkiksi ruutuaikakampanjan, jossa alakoululaisia pyrittiin irrottamaan tietokoneella tai pleikkarilla pelaamisesta. Kampanjassa lapset keräsivät pisteitä sekä sponsorirahaa järkevistä vapaa-ajan harrastuksista. Lukiolaiset lahjoittivat kertyneet varat ruoan hankkimiseen lapsille Zimbabwen Harareen.

Parasta on yhteyden löytyminen oppiaineiden kesken, kiittelevät kuvataiteen lehtori Tuula Muhonen sekä uskonnon ja psykologian lehtori Tarja Heikkilä.

Zimbabwe saa osansa myös Osaa & jaa -kilpailun palkinnosta. Opettajat käyttävät palkintosumman Zimbabwen-opintomatkaan. Matkan aikana he tapaavat kummilapsia, vierailevat aids-orpojen toimintakeskuksessa ja järjestävät Tulevaisuuden haaveet -työpajoja lukioikäisille Hararessa.

Jaana Kuoppalan mukaan hienointa on ollut mahdollisuus koota kurssikokonaisuudesta tekijöidensä näköinen.

– Työtä on tehty samanhenkisten maailmanparantajakollegoiden ja -opiskelijoiden kanssa.

Yhteistyöllä kiireiseen opetukseen on saatu hengittävyyttä. Luokattoman lukion vaihtuvien ryhmien keskelle on luotu keidas, jossa opiskelijat ja opettajat ovat tutustuneet paremmin toisiinsa. Kaikkien suvaitsevaisuus on kasvanut.

Uskonnon ja psykologian lehtori Laura Kalliokoski kertoo nauttineensa, kun on voinut keskittyä teemoihin, jotka ovat omaa sydäntä lähellä.

– Ehkä parhaita ovat kuitenkin hetket, jolloin opiskelija kertoo oivaltaneensa jotain uutta ihmisestä ja maailmasta. Ja että se oivallus on hänen elämänsä kannalta tärkeä.

Tarja Heikkilälle paras palkinto on ollut palaute opiskelijan äidiltä. Äidin mukaan poika oli alkanut opintokokonaisuuden jälkeen pohtia aivan uusia teemoja. Poika oli ryhtynyt ajattelemaan enemmän muitakin, ei vain itseään. Joululahjatoiveetkin olivat maltillistuneet.

– Opettajina emme voi antaa valmiita vastauksia eettisiin kysymyksiin. Tavoite on tarjota eri tieteenalojen välineitä oman pohdinnan tueksi. On sykähdyttävää kuulla, kuinka opiskelija on alkanut itsekseen pohtia maailmankatsomusta ja arvoja, miettii Heikkilä.

Yhteinen huokauksen aihe kurssikokonaisuudessa on aikataulutus.

Kuuden opettajan lukujärjestyksen yhteensovittaminen ei ole ratkennut ilman ylimääräisiä iltapäiviä ja viikonlopputöitä.

Pelkästään ylioppilaskirjoitukset sitovat aikatauluja niin paljon, ettei yhteiselle opintokokonaisuudelle kovin monta paikkaa jää. Viimeksi toteutuksen ajankohta oli marras–joulukuu, seuraavaksi huhti–toukokuu.

Katja Rannan mukaan osa aikataulutuksen hankaluuksista johtuu nykyisestä palkkausjärjestelmästä.

– Opetusvelvollisuuksiin perustuva palkkaus asettaa suuria esteitä opettajien väliselle aidolle yhteistyölle. Jos meillä ei olisi ollut suurta hulluutta ja intohimoa tähän työhön, tätä kokonaisuutta ei olisi koskaan syntynyt.

Opiskelijat eläytyivät lasten ihmisoikeuksiin muun muassa tekemällä osallistuvia naamioita, jotka antavat suojaa pahaa maailmaa vastaan.

Ulottuvilla jo viidettä vuotta

  • Seinäjoen lukion Maailma ulottuvillasi! -opintokokonaisuudessa mukana ovat maantiede, taloustieto, terveystieto, kuvataide ja uskonto.
  • Viiden kurssin opintokokonaisuuteen kuuluu kolme pakollista, yksi syventävä ja yksi soveltava kurssi.
  • Opiskelijat kurssilla ovat pääosin ensimmäisen vuoden lukiolaisia. Ryhmäkoko on noin 30.
  • Maailma oli ensimmäisen kerran Seinäjoen lukiolaisten ulottuvilla vuonna 2010. Kokeilu muuttui käytännöksi ja sen suosio kasvoi niin, että tänä lukuvuonna ryhmiä perustettiin kaksi. Kevään kokonaisuus on jo kuudes.

Paras 113:sta

  • Innovatiivisia opetusmuotoja etsivään OAJ:n Osaa & jaa -kilpailuun ilmoittautui peräti 113 ehdokasta.
  • Kilpailun voittaja, Seinäjoen lukion Maailma ulottuvillasi! -opintokokonaisuus, sai 3 000 euron palkintonsa Educa-messuilla Helsingissä 24. tammikuuta.